Geschiedenis

Het begon in de maand september van het jaar 1962. Denis Landmeters, leerkracht L.O. in het H-Hartcollege, en het Sint-Lambertusinstituut te Heist op den Berg, stichtte onze turnclub met als naam "Per Ardua Ad Astra", wat zoveel betekent als "Langs het moeilijke naar de sterren." Hij ging van start met een tiental van zijn leerlingen, werkers van het eerste uur.

Deze kleine groep groeide uit tot de turnshowgroep Arduas. Onder leiding van D. Landmeters stalen ze de show in demonstraties, karnavalstoeten, enz. Het hoogtepunt uit die periode was het optreden op het massa-turnfeest in het voetbalstadion van Heist-op-den-Berg in 1964.

In 1969 werd de technische leiding overgenomen door enkele enthousiaste mannen van het eerste uur. Moedig trokken ze naar turnkringen uit de omgeving om daar wat van op te steken, maar de fut geraakte er toch uit.

1973 was een probleemjaar. Ze zaten helemaal onderaan de Berg, met hun voeten in de Nete, en sommigen hielden het voor bekeken. Een paar doorzetters bleven verder trainen en zorgden ervoor dat de weg naar de top terug open lag. Een succesvolle start met jongeren van zes tot veertien jaar. Een jaar dat ook in het geheugen is gegrift als het jaar van de "girls". Inderdaad, omdat de jongens hopeloos op zoek waren naar een sportief lief, werd er gestart met meisjes, "Per Ardua Ad Femina" dus.

1975 was het begin van de conditietrainingen voor dames en juffrouwen, voor velen de doorbraak naar het succes bij de Arduas.

In 1976 vloeide het zweet bij beken, vooral omdat men alle olympische toestellen aanpakte en vrij snel begon met competitieturnen. Die evolutie werd meegedragen door een aantal trainers van het eerste uur.

In 1977 veranderde de turnkring voor de tweede maal van turnzaal. De thuishaven van de Arduas was nu het Maria-Boodschapinstituut.

In 1989-1990 startte men met de groep conditietraining mannen, die snel uit groeide tot een elite groep.

In september 1990 werd het overkoepelend orgaan "Ardua - Gym" boven de doopvont gehouden. De v.z.w. heeft als taak de materïele en juridische belangen van de steeds maar groeiende turnkring te behartigen.

In 1993 startte het turnen voor kleuters, wat meteen een daverend succes was, en in 1994 begon men met een tumbling groep.

In 2005 startten we, onder impuls van Dennis Liekens, met het turnen voor mentaal gehandicapten onder de naam G-Fit.