2 tot 22 mei selectie weken

Vanaf 2 mei tot 23 mei 2020 vinden er selectie weken plaats.

Waarin wordt vastgesteld wie er naar een andere groep kan overgaan.