2 tot 20 mei 2022 selectie weken

Vanaf 2 mei tot 20 mei 2022 vinden er selectie weken plaats.

Waarin wordt vastgesteld wie er naar een andere groep kan overgaan.